Το έργο

Η κατάσταση της ανεργίας μεταξύ των νέων που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική από το γεγονός ότι ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι νέοι μετανάστες που ανήκουν στην πρώτη ή στην δεύτερη γενιά μεταναστών.

Αυτή η ομάδα των νέων ανθρώπων εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης και χαμηλότερη συμμετοχή στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στην ικανότητά τους να διεκδικήσουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλού προφίλ.

Σε άμεση σύνδεση με αυτό το φαινόμενο είναι και ένα άλλο ζήτημα που απαιτεί σήμερα άμεση φροντίδα από την ΕΕ, το θέμα του οικονομικού και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα On Stage έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με την ενδυνάμωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νεαρών μεταναστών ώστε να αυξήσει τις ικανότητές απασχολησιμότητας τους μέσω της αυτοβιογραφικής τεχνικής και των δραματουργικών στοιχείων.

Αυτή η μεταφορά των δύο προηγούμενων επιτυχημένων έργων έχει ως στόχο να εισαγάγει νέες μορφές ενδυνάμωσης στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην παροχή συμβουλών, συνδυάζοντας βιογραφικά μοντέλα μάθησης με τις τεχνικές του δράματος, τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν σε σχέση με την εργασία των νέων μεταναστών.

Εταίροι από τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Αυστρία θα συγκεντρώσουν την αποδεδειγμένη γνώση και την εμπειρία τους, προκειμένου να παράσχουν ένα εγχειρίδιο που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτές ΕΕΚ και στους συμβούλους, ένα σετ εξάσκησης, μια εργαλειοθήκη στα πρότυπα του ECVET και διάφορα οργανωμένα εργαστήρια για τους νέους του προγράμματος On Stage, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του συναρπαστικού προγράμματος.